“เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพทีดีของคนในครอบครัว”
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านค่ะ

ทางร้านขอมอบบัตร Gift Voucher ส่วนลดอาหารมูลค่า 500 บาท ให้กับท่านผู้ถือบัตรที่เข้ามาทานอาหารมายเวียดนาม ทุกสาขา เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่