“เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพทีดีของคนในครอบครัว”
มายเวียดนาม พร้อมขยายธุรกิจแฟรนไชน์
มายเวียดนาม พร้อมขยายธุรกิจแฟรนไชน์

มายเวียดนาม พร้อมขยายธุรกิจแฟรนไชน์ โดยเพิ่มรถขนส่งสินค้าจำนวน 2 คัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบการขนส่งวัตถุดิบแก่ผู้ร่วมธุรกิจ