“เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพทีดีของคนในครอบครัว”
มายเวียดนาม สาขาจังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น.ทุกวัน
มายเวียดนาม สาขาจังหวัดแพร่ เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น.ทุกวัน

ร้านอาหาร มายเวียดนาม จังหวัดแพร่ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00 - 21.00 น. สำรองที่นั่งเบอร์ 054-531-888