“เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพทีดีของคนในครอบครัว”
มายเวียดนาม สาขาใหญ่ (จังหวัดเชียงใหม่) เดินทางไปเยี่ยมชม และตรวจสอบคุณภาพอาหารและการบริการที่สาขาจังหวัดแพร่ เมื่อ 27 มิ.ย. 59
มายเวียดนาม สาขาใหญ่ (จังหวัดเชียงใหม่) เดินทางไปเยี่ยมชม และตรวจสอบคุณภาพอาหารและการบริการที่สาขาจังหวัดแพร่ เมื่อ 27 มิ.ย. 59

ขอขอบพระคุณธนาภา หรือพี่มาย ของพวกเรา ผู้ก่อตั้งและเจ้าของสูตรอาหารทุกสูตรของร้านอาหารมายเวียดนาม ที่กรุณามาเยี่ยมชมสถานที่ และมาตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการบริการที่สาขาต่างจังหวัดค่ะ