“เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพทีดีของคนในครอบครัว”
เตรียมพบกับสาขาใหม่ มายเวียดนาม สาขาจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามเทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ในเดือนมกราคม 60
เตรียมพบกับสาขาใหม่ มายเวียดนาม สาขาจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามเทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ในเดือนมกราคม 60