“เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพทีดีของคนในครอบครัว”

ร้านอาหารมายเวียดนาม ก่อตั้งขึ้นโดย "คุณธนาภา ทวีกิจถาวร" เป็นชาวเวียดนาม ซึ่งครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ด้วยคำสอนของคุณแม่ เรื่องการนำผักสมุนไพรมาใช้ประกอบอาหาร เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ตามแบบวิถีของชาวเวียดนาม จากวิถีชีวิตและคำสอนที่บ่มเพาะมายาวนานกว่า 40 ปี ประกอบกับการชื่นชอบในการทำอาหารและสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆเสมอ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเปิดร้านอาหารเพื่อเผยแพร่อาหารเวียดนาม โดยมีการคิดค้นสูตรและปรับปรุงรสชาติ ให้เหมาะสำหรับคนไทย

ต่อมาปี พ.ศ. 2535 ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เปิดร้านอาหารมายเวียดนาม ทำให้คนเชียงใหม่รู้จักอาหารเวียดนามมากขึ้น และกลายเป็นร้านที่อยู่คู่ชาวเชียงใหม่มายาวนานกว่า 26 ปี ต่อมาปี พ.ศ. 2551 ได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจ และเห็นว่าตลาดอาหารยังมีการเติบโตอย่างมาก จึงเริ่มขยายสาขาออกไป ในปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 11 สาขา

มีนาคม 2551 ทำการเปิดหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
มิถุนายน 2553 ก่อตั้งบริษัท มายเวียดนาม จำกัด
มกราคม 2554 ทำการเปิดสาขามีโชคพลาซ่า จ.เชียงใหม่
สิงหาคม 2558 ทำการเปิดสาขาสวนดอกปาร์ค จ.เชียงใหม่
มกราคม 2559 ทำการเปิดสาขาจังหวัดแพร่
สิงหาคม 2559 ทำการเปิดสาขาจังหวัดลำพูน
ธันวาคม 2559 ทำการเปิดสาขา เชียงใหม่ 89 พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
มกราคม 2560ทำการเปิดสาขาจังหวัดตาก
เมษายน 2560ทำการเปิดสาขาที่ชั้น G พื้นที่กาดหลวง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 2561ทำการเปิดสาขาในรูปแบบร้าน Food Court โครงการ One Nimman จ.เชียงใหม่
มีนาคม 2561ทำการเปิดสาขาในรูปแบบ Food Truck บนโครงการ Think Park ฝั่งตรงข้าม Maya Lifestyle Shopping Center จ.เชียงใหม่

วิสัยทัศน์องค์กร
เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขจากการรับประทานอาหารรสเลิศ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว

พันธกิจ
1.เป็นร้านอาหารเวียดนามที่มีเมนูหลากหลายเป็นเลิศด้านรสชาติ
2.ให้บริการด้วยมิตรภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
3.พัฒนาและปรับปรุง สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอย่างไม่หยุดนิ่งให้แก่ลูกค้า
4.ให้พนักงานทุกคนมีความสุขกาย สุขใจในการทำงาน
5.ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคม องค์กรเพื่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การเข้าร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
1.เป็นสมาชิกหอการค้าเชียงใหม่
2.เป็นสมาชิกสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
3.เป็นสมาชิกสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP)
4.รับทุนทำวิจัย ลอดช่อง กับ สวทช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
5.เข้าร่วมพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการในโครงการ Talent Mobility กับ สวทน.(สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย)
6.รับทุนทำวิจัยไส้กรอกอิสานปลอดเชื้อ กับ อุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STEP)

สาขาหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขามีโชคพลาซ่า
สาขามีโชคพลาซ่า
สาขากาดฝรั่งวิลเลจ
สาขากาดฝรั่งวิลเลจ
สาขาสวนดอกปาร์ค
สาขาสวนดอกปาร์ค
สาขาสวนดอกปาร์ค
สาขาแพร่
สาขาลำพูน
สาขาลำพูน
สาขา89พลาซ่า
สาขา89พลาซ่า
สาขาตาก
สาขาตาก
สาขาตาก
สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
สาขา One Nimman
สาขา One Nimman
สาขา Think Park
สาขา Think Park