“เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพทีดีของคนในครอบครัว”
ข้าวเปียกเส้น
ข้าวเปียกเส้น
ข้าวต้มเวียดนาม
ข้าวต้มเวียดนาม
เฝอ หมู / ปลา / เนื้อ
เฝอ หมู / ปลา / เนื้อ
จุ่มแซบ
จุ่มแซบ
บุ๋นบ่อเฮว์
บุ๋นบ่อเฮว์
แกงส้มกุ้งเวียดนาม
แกงส้มกุ้งเวียดนาม