“เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพทีดีของคนในครอบครัว”
กระยอสด ปอเปี๊ยะกุ้ง-หมู
กระยอสด ปอเปี๊ยะกุ้ง-หมู
ก๋วนหั่น
ก๋วนหั่น
สลัดญวนกุ้ง
สลัดญวนกุ้ง
บุ๋นจ๋ายปอเปี๊ยะทอด
บุ๋นจ๋ายปอเปี๊ยะทอด
บี๋บุ่น
บี๋บุ่น
บั่นหอย
บั่นหอย